October 2013

September 2013

August 2013

November 2012

September 2012

June 2012

ABOUT BIM DAY 2013

BIMDAY 2013: BIM jako výzva, BIM jako vize! –  Na výroční konferenci BIMDAY 2013 se představí přední zahraniční i domácí odborníci na problematiku zavádění metodiky BIM do stavební praxe. Hodnota informací roste s časem, i proto je jednou z hlavních myšlenek metodiky BIM práce s informace beze ztráty dat po celou dobu životnosti stavby. Od jejího návrhu, přes vyprojektování, výstavbu až po její správu. Celodenní konference se uskuteční ve čtvrtek 31.října 2013 v budově Národní technické knihovny v Praze v Dejvicích.